หน้าแรก กิจกรรมการอบรม  แพทย์ประจำสถาบัน  ข่าวการฝึกอบรม   ติดต่อเรา    

                 
Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC 2019)

Read more

   

InterHospital Conference 2018

Read more

 

International training course

Read more

 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com